Međunarodna konferencija o vodosnabdijevanju i tretiranju otpadnih voda

Hotel Palas, Petrovac

Kompletna organizacija trodnevnog događaja:

Planiranje i realizacija 

Tehnička podrška

PR podrška

Angažman prevodilaca i opreme za simultano prevođenje

Dizajn i brendiranje

TV & Video produkcija - snimanje, montaža i fotografisanje