Projekat 1000+

Implementacija komunikacione strategije u okviru projekta “Projekat rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – projekat 1000+ stanova, treći projekat”

Medijska kampanja - zakup medija
Izrada i štampa promotivnog materijala
Izrada i štampa vaučera
Ceremonije dodjele vaučera
Izrada kratkog filma o projektu
Info centar