• CSR

  Fokusiranjem na društveno odgovorne aktivnosti, donosimo vam mnogobrojne koristi: jačanje reputacije i brenda, jačanje veza sa lokalnom zajednicom, bolju konkurentnost i pozicioniranje na tržištu, te lojalnost zaposlenih.

  Corporate-social responsibility, odnosno korporativno-društvena odgovornost, sve je popularnija u današnjem korporativnom svijetu. Sve je više kompanija koje dio budžeta namjenjuju promociji društvenih interesa, donacijama, korporativnom društvenom marketingu, filantropiji, volonterizmu zaposlenih u raznim akcijama i slično.

  Za potrebe klijenta, osmišljavamo različite CSR aktivnosti ili kampanje, shodno aktuelnim temama iz pomenute oblasti. Istraživanjem i detaljnim planiranjem koraka, klijentu dajemo prijedloge kampanja i niza aktivnosti koji će biti od velikog interesa za javnost. Svaki projekat takve vrste, zahvaljujući PR aktivnostima je adekvatno propraćen od strane svih medija u Crnoj Gori.

 • Krizni PR

  Za sagledavanje i realizaciju kriznog PR-a pripremamo planove i strategije komunikacije sa medijima, kao i po potrebi - strategije za komunikaciju unutar kompanije prema zaposlenima.

  U kriznim situacijama važno je brzo reagovati, biti stalno u toku sa informacijama i novim saznanjima, komunicirati sa uključenim stranama po potrebi, a medijima blagovremeo odgovarati.

  Klijent u kriznim situacijama dobija od nas savjete kako da se postavi prema pitanjima medija, kada treba da odreaguje i kako, kojim kanalima da komunicira, kao i ko je zadužen za komunikaciju.

  Kada je u pitanju krizna komunikacija unutar kompanije, klijent dobija savjete o korektnom interpretiranju menadžerske i kadrovske politike, poboljšanju komunikacije sa zaposlenima i slično.

 • Consulting i strategije

  Samostalno ili u saradnji sa međunarodnim partnerima, MAMA PR može za vaše potrebe osmisliti i realizovati PR strategiju koja će u potpunosti odgovarati vašem profilu i donijeti vam zavidnu reputaciju.

  Raznovrsnim vidovima obuka, edukujemo pojedince ili timove sa kojima klijent raspolaže, u cilju jačanja njegovog biznisa.

  PR tim će se pobrinuti za planiranje komunikacije i odnos na visokom nivou sa medijima, što će klijentu omogućiti željeni kontakt sa javnošću kroz sve medijske kanale. U tome veliku ulogu igra konsalting, kako na internom nivou unutar kompanija, tako i na eksternom nivou prilikom kontakta klijenta sa medijima/ javnošću.

  Glavni cilj PR strategije koju ćemo osmisliti za vas je poboljšanje i unapređenje imidža, odnosno uspostavljanje medijske pozicije klijenta, kroz njegov brend i djelatnosti, koji vodi računa o svojim klijentima i kvalitetu usluge koju pruža, ali i o zaposlenima i razvoju društvene zajednice u kojoj posluje.

  Dakle, PR strategija predstavlja vaš osnov za plansko, kontinuirano i adekvatno predstavljanje kompanije i bitnih informacija o njenom poslovanju.

 • PR Kampanje

  PR kampanje definišemo uz pomoć izbora ciljnih grupa, ključnih poruka i tona komunikacije, te komunikacionih kanala. Kreiramo vašu savršenu medijsku sliku kroz niz aktivnosti na najkvalitetniji način.

  U zavisnosti od teme kampanje i vremenskog trajanja shodno budžetu klijenta, PR & Creative osmišljava plan kampanje, kao i njegovu realizaciju.

  PR kampanja predstavlja osnov za plansko, kontinuirano i adekvatno predstavljanje kompanije i bitnih informacija o njenom poslovanju. Na taj način se podstiče interesovanje i pozitivan stav za njene aktivnosti.

  PR kampanja uvijek teče po fazama, na „kašičicu“, kako bi javnost bila u određenom vremenskom periodu postepeno informisana o projektu klijenta. Kampanja ima za cilj što bolju promociju projekta klijenta, o kojem će se dugo pričati.

 • Komunikacija sa medijima

  Sposobnost kvalitetne komunikacije ključ je uspjeha svakog poduhvata. Zato naš PR sektor ima svakodnevnu, veoma kvalitetnu komunikaciju sa svim medijima u Crnoj Gori, kako sa urednicima, tako i sa specijalizovanim novinarima.

  Prava je umjetnost pojaviti se u pravom trenutku na pravom mjestu, a još je veće umijeće znati kako se pojaviti!

  Mediji imaju najsnažniji uticaj i moć prilikom oblikovanja javnog mišljenja. Oni oblikuju način na koji poimamo stvari, formiraju ili aktiviraju stereotipe i pružaju modele ponašanja. Drugim riječima, mediji imaju najveću moć.

  Sa druge strane, komunikacija se ne događa sama od sebe, već se mora organizovati, graditi i razvijati. Bez obzira o kakvom se projektu radi, definisanjem komunikacione strategije usmjerićemo pažnju na planiranje i razumijevanje određene situacije, jasno identifikovati cilj i stvoriti preduslove da se posao obavi valjano.

PR & Creative predstavlja sektor MAMA International agencije čije su usluge pažljivo osmišljavane sa ciljem da klijent dobije najbolju podršku za odnose sa javnošću.

Pomenute usluge omogućuju pokrivanje najšireg spektra oblasti PR-a, bilo da su u pitanju zabava, turizam, obrazovanje, ekonomija, industrija, kultura, društvena odgovornost, sport ili krizno izvještavanje. Kroz najkvalitetnije pripremljene sadržaje i press materijale, te odličnu komunikaciju sa medijima, PR doprinosi kvalitetnom informisanju javnosti o brendu i aktivnostima klijenta. Prati se korporativna reputacija klijenta, kao i njegova konkurentnost, kroz istraživanja i analizu trenutne pozicije, kreiranje komunikacijske strategije, monitoring i evaluaciju rezultata (broj objava, lobiranje i slično). Klijent može biti siguran da će usluga koju dobija biti u skladu sa najvišim standardima na tržištu, u potpunosti prilagođena specifičnostima domaćeg ili inostranog javnog mnijenja, načinu razmišljanja i komuniciranju postojećeg podneblja.

Vaš rejting je naša briga!

Strateški planiramo svaki detalj!

Zajedno smo najjači!

1
2
3
 

Creative upotpunjuje sliku klijenta u javnosti kroz stvaranje ili unapređenje postojećeg brenda, osmišljavanje elemenata koji će ga interno (unutar kompanije klijenta) ili eksterno izdvojiti od ostalih i donijeti mu veću konkurentnost.

Creative će se pobrinuti da vaša svaka kampanja bude originalna, dopadljiva, a vaši eventi za pamćenje, zbog brendiranja i dekoracije.