10 godina Domena

Organizacija dogadjaja:

- tehnička oprema i podrška,
- logistika i organizacija transporta školskih elemenata i prevoz učenika sa juga/sjevera Crne Gore,
- PR usluge i snimanje događaja
- rentiranje štandova.