Al Jazeera Balkans

Produkcijska podrška na teritoriji Crne Gore od 2012. do 2015. godine, u početnom periodu rada Al Jazeera Balkans u Crnoj Gori (referenca). Svakodnevna produkcijska podrška za proizvodnju TV priloga i drugih programskih segmenata u skladu sa zahtjevima i potrebama dopisnika AJB.

Planiranje snimanja u saradnji s klijentom, organizacija rada na terenu i prevoza.

Terenski rad, snimanje - angažman profesionalnog snimatelja, kamere i druge ENG opreme.

Postprodukcija - video i audio montaža, snimanje naracije.

Upload finalnih TV proizvoda na server klijenta pomoću optičke internet konekcije.