EU - IPA 2010 i Vlada Crne Gore, Biro za odnose s javnošću

Produkcija kratkog edukativnog filma i TV spota o Biračkim spiskovima, 2013. - EU - IPA 2010 i Vlada Crne Gore (referenca)

Web linkovi: filmspot

Izrada scenarija u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenta, definisanje rokova, sadržaja i stila finalnih proizvoda

Planiranje snimanja, organizacija rada na terenu, koordinacija ljudstva i opreme; snimanje na više lokacija u Crnoj Gori, studijsko snimanje naracije i obrada tona

Postprodukcija (montaža, video efekti, grafika) dva finalna proizvoda - Edukativnog filma i TV spota