One Day on Earth, New York, USA

Produkcija video materijala za video priču Montenegro - Social Good Summit Global Conversation 2012

Komunikacija sa producentima One Day on Earth - ODOE iz Njujorka, precizno definisanje sadržaja koji treba snimiti, kao i stila cjelokupne produkcije, u skladu sa konkretnim zahtjevima i standardima ODOE (referenca).

Organizacija rada na terenu, koordinacija ljudstva i opreme, snimanje intervjua i kadrova na konferenciji "Jačanje transparentnosti i odgovornosti" (UNDP i Vlada CG), kao i kadrova Podgorice.

Osnovna montaža, priprema video materijala i upload na ODOE server.