• Grafički dizajn

  Kreiramo sve vrste sredstava direktnog marketinga u skladu sa savremenim standardima (brošure, posteri, bilbordi, flajeri, plakati...).

 • Korporativni dizajn

  Brendiramo sve vrste organizacija, događaja, proizvoda i usluga uz postavljanje grafičkih i web standarada.

 • Štampa i priprema za štampu

  Pripremamo za štampu sve tipove materijala uz garanciju kvaliteta štampe svih formata.

 • Ilustracija i animacija

  Osmišljavamo kreativne ilustracije i animacije u različitim stilovima.

Grafički dizajn

Kako je grafički dizajn prema zvaničnoj podjeli dio primijenjene umjetnosti, mi ga upravo tako i doživljavamo. Bilo da je u pitanju vizuelni identitet, dizajn vaše ambalaže, publikacije ili flajera, koristeći vaše smjernice i našu kretivnost, dolazimo do kvalitetnih rješenja.

Uz nas ćete biti prepoznatljivi!

Uz nas ćete biti prepoznatljivi!

Uz nas ćete biti prepoznatljivi!

1
2
3

MAMA International će učiniti vaše vizuelno pojavljivanje najboljim mogućim.

Kreirati novi ili od postojećeg napraviti još bolji logo/brend, po najvišim standardima uraditi brošuru, flajer, katalog i slično, sve to odštampati na materijalu koji želite, u štamparijama na najboljem glasu, te isporučiti vam kvalitet iznad očekivanog.