• Održavanje i ažuriranje

  Gotove internet stranice potrebno je i dalje dopunjavati i usavršavati. Održavanje internet stranica podrazumijeva dodavanje novih sadržaja, izmjenu postojećih sadržaja, održavanje baze podataka, tehnički nadzor funkcionisanja svih resursa site-a.

  Profesionalno održavanje web stranice će vam omogućiti da postignete svoje poslovne ciljeve na web-u. Ono doprinosi kvalitetu sadržaja i poziciji na internet pretraživačima, a najbolje ga je ugovoriti dugoročno, kao i web hosting.

  Takođe omogućuje kontrolu i zadržavanje sadržaja web stranice svježim, te pomaže da se poveća web promet drastično i privuče više pažnje na vašu web stranicu.

 • Izrada web sajtova

  Korištenjem naprednih sistema programiranja, u mogućnosti smo da kvalitetno odradimo i najzahtjevnije poslove u vezi sa korišćenjem interneta kao moćnog oruđa kreiranja vaše slike u javnosti.

  Web programiranje čini održavanje web site-a lakšim, preglednijim i jednostavnijim za buduću nadogradnju. Ono predstavlja iskorak prema modernoj izradi internet stranica, te služi kao priprema za automatizaciju i pojednostavljenje objave novih ili izmjene postojećeg sadržaja internet stranica.

  Content Management sistemi omogućuju korisniku samostalno postavljanje ili izmjenu postojećih podataka na internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Internet portal, internet forum, e-groupware, WEB file sharing (WEB FTP) serveri, samo su neke od opcija.

Naš web tim je sastavljen od mladih i kreativnih ljudi sposobnih da osmisle internet predstavljanje adekvatno profilu Vaše kompanije.

Obezbijedićemo osoben ton, vizelni identitet i najbolju organizaciju, tako da će vaša prezentacija biti prijemčiva i lako dostupna svima.

Budite jedinstveni na web tržištu!

Budite jedinstveni na web tržištu!

Budite jedinstveni na web tržištu!

1
2
3

Stvaramo jedinstvena rješenja za kompanije ili pojedince koji se prvi put predstavljaju na internetu, kao i za one koji traže kvalitetniji izgled svog
website-a.

Oblikujemo internet stranice koje klijenta predstavljaju pozitivno od prvog kontakta, nedvosmisleno predstavljajući njegove djelatnosti. Profesionalni dizajn koji mi nudimo, omogućuje jednostavan pregled i brzo pronalažanje sadržaja, te privlači nove i stare posjetioce. Ukupan kvalitet usluge osiguravamo kvalitetnom tehničkom podrškom.